KATA TAIKYOKU

KATA PINAN 

Pinan Nidan

Pinan Sandan

Pinan Shodan

Pinan Yodan

SERIES DE TECHNIQUES DE BASE

KIHON

PASSAGE DE CEINTURE JAUNE

 N° affiliation à la Fédération 0820001                  N° d'agrément DDCSPP 82-IS-40

© 2020 par Karate club moissagais