KATA TAIKYOKU

KATA PINAN 

Pinan Nidan

SERIES DE TECHNIQUES DE BASE

KIHON

PASSAGE DE CEINTURE JAUNE

Pinan Shodan

Pinan Sandan

Pinan Yodan

 N° affiliation à la Fédération 0820001                  N° d'agrément DDCSPP 82-IS-40

© 2020 par Karate club moissagais